Back to Top

Aloha Nui Loa (unless you’re evil minded)

Aloha kuu aikane
Hi my friend[s]
Pehea o’e?
How are you

Wau ‘imi he puke olelo Hawaiian
I got a book to [speak] Hawaiian
Kuu aikane Dallas kuleana he ma’ama’a puke hale-kú ‘ai mai
My friend Dallas [ownership] used book store here
A’u hi pili ho’oipoipo me puke
I have a love affair with her books

Hana ‘oe aloha puke?

Do you love books? 
‘o au pu
So do i
A’u pupule na puke
I’m crazy for books
A’u ‘lke mea ‘oe mana’o
I know what you’re thinking
Pupule au li kepu ka moa
Silly I am as a bird

Comments: 3

  • April 25, 2012
    reply

    Cute! I’ll have to run that by some Hawaiian Language experts at the Bishop Museum. I’m sure they will find it fun, too.

  • April 25, 2012
    reply

    Mahalo Nui Loa for the good laugh!

Leave a reply